HomeDienstenDownloadsNieuwsbriefLinksContact

 

 

Volgens een vast traject realiseren wij voor u de volledige CE-markering van uw speelgoed. 

Wat houdt dit concreet in? 

Quickscan

Wij bekijken eerst of uw speelgoed inderdaad onder de speelgoedrichtlijn valt. Er zijn bepaalde producten uitgezonderd, ook zijn er twijfelgevallen.

Vervolgens bepalen we de kritische eigenschappen. Hiermee kunnen wij nagaan welke EN-normen van toepassing zijn. Maar ook welke eisen uit de EN-normen. In veel gevallen zijn er slechts een beperkt aantal eisen uit de EN-normen van toepassing op uw speelgoed. We bekijken eerst wat belangrijk is voor de veiligheid van uw speelgoed en wat er minimaal noodzakelijk is om aan de CE-markering te voldoen

TESTEN
Hierna voeren wij voor u de vereiste testen uit. Alleen de vereiste testen!

Als blijkt dat aan een bepaalde eis niet voldaan is, doen wij een voorstel hoe u dit probleem kunt oplossen. Als goed vastgelegd wordt hoe dit probleem is opgelost, is een hertest in veel gevallen niet eens meer nodig. 

MARKERINGEN EN INSTRUCTIES
De volgende stap is dat wij voor u bepalen welke markeringen en eventuele instr
ucties er op het speelgoed of de verpakking geplaatst moeten worden. Ook stellen wij de voor CE-markering verplichte Verklaring van Overeenstemming op.

 

TECHNISCH DOSSIER
Tenslotte stellen we het technische dossier samen, wij verzamelen en/ of schrijven alle noodzakelijke documenten en brengen dit bij elkaar in een digitaal dossier.


Wat kost dat?
Dat is sterk afhankelijk van het soort speelgoed. Stuur ons wat productinformatie, foto’s of eventueel een sample. Wij kunnen dan binnen 2 werkdagen een vaste prijs bepalen en een offerte sturen. Als het meerdere producten of varianten betreft is het vaak goed mogelijk om een indeling in groepen te maken en de CE-markering per groep te regelen. Dit verlaagt de kosten per product.

Bel ons vrijblijvend voor meer informatie of voor een richtprijs.

IMPORT
Veel speelgoed wordt geļmporteerd uit China. In sommige gevallen is het mogelijk dat de fabrikant testresultaten beschikbaar heeft en volstaat een verklaring of testrapport van de toeleverancier. Wij raden u echter aan om hier uiterst voorzichtig mee te zijn. Bedenk dat u als importeur verantwoordelijk en aansprakelijk bent. Wij helpen u bij het beoordelen van eventuele verklaringen die afgegeven worden door toeleveranciers.

 

Speeltoestellen en attractietoestellenVoor speeltoestellen en attractietoestellen voor publiek gebruik geldt de CE-markering niet. Voor een speeltoestel in een particuliere tuim weer wel. Een speeltoestel of attractietoestel in de publieke ruimte (speeltuin, kinderdagverblijf) moet voldoen aan de WAS (warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen). 

Ook over de WAS kunt u bij ons terecht voor advies en begeleiding.

Is dat alles? 

ToyLab verzorgt ook curussen en Seminars over CE-markering van speelgoed. Bel of mail ons voor meer informatie.

Copyright © Avier Ingenieurs, Leende. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.